Việt Nam, những bến bờ khác

Việt Nam, những bến bờ khác

(VOV5) - Lần đầu tiên, Việt Nam có mặt tại festival Francophonie Métissée tôn vinh sự đa dạng và giao thoa văn hoá của khối Pháp ngữ tại Paris (Pháp)